Uslovi Korišćenja

Dobrodošli na Ino Poslovi!

Ovi Uslovi korišćenja („Uslovi“) predstavljaju pravni sporazum između vas („Korisnik“) i Ino Poslovi („mi“, „nas“ ili „naše“). Prihvatate ove Uslove kada koristite naše web mesto https://inoposlovi.com („Sajt“).

 

Korišćenje Sajta

Kao Korisnik, slažete se da:

  • Imate minimalno 18 godina ili posedujete punoletstvo prema lokalnom zakonodavstvu.
  • Koristite Sajt u skladu sa svim važećim zakonskim i regulatornim propisima.
  • Nećete zloupotrebljavati Sajt, uključujući, ali ne ograničeno na, slanje neželjene pošte, štetnog koda ili virusa.
  • Nećete prikupljati lične podatke drugih Korisnika bez njihovog izričitog pristanka.

 

Informacije o profilu i prosleđivanje podataka

Kada popunjavate svoj profil i radnu biografiju na Sajtu, saglasni ste da se ti podaci proslede zainteresovanim poslodavcima koji traže ljude sa vašim kvalifikacijama.
Imate pravo da izmenite ili izbrišete informacije iz svog profila u bilo koje vreme.

 

Ograničenje odgovornosti

Mi ne preuzimamo odgovornost za:

  • Tačnost ili netačnost informacija objavljenih na Sajtu.
  • Dostupnost Sajta ili bilo koje greške ili prekide u njegovom radu.
  • Štetu koju pretrpite zbog interakcije sa bilo kojim poslodavcem ili trećom licem koje ste upoznali preko Sajta.

 

Prekid / Suspenzija

Možemo prekinuti ili suspendovati vaš pristup Sajtu u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga, bez prethodnog upozorenja.

 

Izmene uslova

S vremena na vreme možemo izmeniti ove Uslove. O izmenama ćete biti obavešteni putem objave na Sajtu.

 

Prihvatljivost

Koristeći Sajt, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatate ove Uslove.

 

Kontakt

Ako imate bilo kakvih pitanja o Uslovima, kontaktirajte nas.

 

Datum stupanja na snagu

Ovi Uslovi korišćenja stupaju na snagu dana 29. februar 2024. godine.