• Home >>
 • Blog >>

Poslovi u Švedskoj-sve što Vam je potrebno, tražena zanimanja, potrebni radnici iz Srbije

Švedski jedinstveni socijalni i ekonomski sistem često se naziva švedski model. Tržišna privreda kombinovana sa jakim javnim sektorom, koja karakteriše švedsko društvo, ima za cilj da obezbedi siguran, visoko kvalitetan, život svim svojim građanima i onima koji se nastanjuju u Švedskoj. Upravo je švedski model doprineo da Švedska postane jedna od zemalja sa najvećim životnim standardom u svetu.

Švedsko tržište rada dugo je bilo poznato po kombinovanju poslovnih inovacija, velikodušnih beneficija za zaposlene i dugoročne poslovne sigurnosti. Paralelno sa jednim od najviših životnih standarda na svetu, Švedska sada postavlja novi standard za zakone koji se tiču migracije radne snage u Švedsku, olakšavajući više nego ikad da oni koji nisu građani EU/EEA žive i rade u Švedskoj.

Od dobijanja poslovne ponude do dolaska u Švedsku, naš opis procesa će vas voditi kroz neophodne korake. Ovde možete saznati kako da podneset zahtev elektronskim putem i koja dokumenta moraju biti priložena uz vašu aplikaciju. U skladu sašvedskom politikom porodične migracije saznajte kako da i uži članovi vaše porodice automatski dobiju pravo na boravak i zaposlenje.

 Svedski ljudi

 Osam koraka od poslovne ponude do dolaska

Pismena ponuda za posao je vaš ključ za život u Švedskoj.

Prvo, prijavite se za posao u Švedskoj preko EURES sajta http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=en. Kada uspete da dobijete poslovnu ponudu iz Švedske, naš vodič će vas korak po korak provesti kroz process preseljenja u Švedsku.

Pregled procesa

 1. Dobijanje pismene ponude za zaposlenje.
 2. Poslodavac šalje ponudu za posao sindikatu nadležnom za odobravanje uslova zaposlenja (visina plate, radna sredina).
 3. Nakon odobrenja, sindikat vraća ponudu poslodavcu.
 4. Poslodavac ponudu šalje budućem zaposlenom, koji je potom prilaže kada podnosi zahtev za radnu dozvolu.
 5. Zaposleni se prijavljuje za radnu dozvolu Švedskom Zavodu za migracije, najbolje elektronskim putem, preko sajta http://www.migrationsverket.se/info/883_en.html.
 6. Ukoliko je primenljivo, istovremeno podnesite zahtev za radnu i boravišnu dozvolu vaših članova porodice.
 7. Viza se preuzima u Švedskoj ambasadi ili konzulatu.
 8. Preselite se u Švedsku.

Korak 1-4: Prijem pismene ponude za zaposlenje

Ako ste se uspešno prijavili za posao preko EURES poslovnog sajta i ponuđeno vam je radno mesto u Švedskoj, vaš budući poslodavac mora vam obezbediti pismenu ponudu za zaposlenje. To je zvaničan dokument koji jasno opisuje uslove vašeg zaposlenja, kao što su plata, osiguranje i dužina radnog staža. Bez njega ne možete da podnesete zahtev za radnu dozvolu. Vaš potencijalni poslodavac nabavlja formular za poslovnu ponudu preko Švedskog zavoda za migracije. Poslodavac onda popunjava formular i šalje ga sindikatu nadležnom za odobravanje ponuđenih uslova, a potom vraća ponudu poslodavcu, koji je prosleđuje vama.

Imajte na umu da ponudu za posao mora potpisati i poslodavac i nadležni sindikat, te da ona mora biti priložena uz zahtev za radnu dozvolu.

 

Korak 5: Prijava za radnu dozvolu

Kada dobijete pismenu ponudu za zaposlenje, možete podneti zahtev za radnu dozvolu u Švedskoj. Svi građani koji nisu državljani EU/EEA, nordijskih zemalja ili Švajcarske, a koji nameravaju da dođu u Švedsku i tamo rade, treba da imaju radnu dozvolu. Da bi process bio efikasniji, preporučljivo je podneti zahtev elektronskim putem. U suprotnom možete podneti zahtev u najbližoj Švedskoj ambasadi ili konzulatu.

Online prijava

Švedski zavod za migracije nudi jednostavan proces elektronske prijave kojom možete da dostavite sve neophodne informacije i tražena dokumenta. Imajte na umu da ćete morati da platite taksu kako bi vaš zahtev bio obrađen.

Imajte na umu da podnošenjem zahteva za radnu dozvolu elektronskim putem, skraćujete proces donošenja odluke u odnosu na lično podnošenje zahteva preko ambasade, kada obrada zahteva može potrajati i duže od 7 meseci, ukoliko je budući poslodavac stekao odobrenje sindikata vezano za platu i uslove rada.

Da biste se prijavili za radnu dozvolu online, biće vam potrebne kopije sledećih dokumenata u skeniranom ili digitalnom formatu:

 • Pismena ponuda za zaposlenje, popunjena i  potpisana od strane vašeg potencijalnog poslodavca.
 • Stranice pasoša koje dokazuju vaš identitet, ispravan period važenja pasosa i eventualnu boravišnu dozvolu u nekoj drugoj zemlji pored matične.
 • Dve fotografije u formatu za pasoš, koje su slikane spreda i nisu starije od 6 meseci.
 • Ako je moguće, kopije relevantnih dokumenata za svakog od članova porodice koji nameravaju da vam se pridruže i žive sa vama u Švedskoj.
 • Potvrda o plaćenoj taksi.

Čim prikupite potrebna digitalna dokumenta, možete početi sa procesom podnošenja zahteva.

Podnošenje zahteva u ambasadi

Ukoliko nemate pristup kompjuteu ili internetu, možete lično podneti zahtev za radnu dozvolu u najbližoj Švedskoj ambasadi ili konzulatu. Ambasada ili konzulat će proslediti zahtev Švedskom zavodu za migracije na obradu, razmatranje i odobravanje. Imajte u vidu da ovaj proces može potrajati i nekoliko meseci do završetka – što je znatno duže nego proces online prijave. Takođe ćete morati platiti taksu za obradu vašeg zahteva.

Da biste lično podneli zahtev za radnu dozvolu, biće vam potrebna sledeća dokumenta:

 • Pismena ponuda za zaposlenje, popunjena i potpisana od strane vašeg potencijalnog poslodavca.
 • Važeći pasoš iz vaše zemlje porekla.
 • Ukoliko je potrebno, relevantna dokumenta za svakog člana najuže porodice koji namerava da vam se pridruži i živi sa vama u Švedskoj.

Nakon što ste sakupili navedena dokumenta, možete podneti zahtev za radnu dozvolu u najbližoj Švedskoj ambasadi ili konzulatu

Korak 6: Zahtev za članove vaše uže porodice

Pozivajući se na vaš zahtev za radnu i boravišnu dozvolu, i ako je vaša dozvola duža od 6 meseci, uži članovi porodice takođe mogu da podnesu zahtev za radnu i boravišnu dozvolu u Švedskoj. Ukoliko bude odobren, to će im omogućiti da žive, rade i studiraju u Švedskoj tokom perioda trajanja radne i boravišne dozvole.

Članovi uže porodice su:

 • supružnik ili registrovani vanbračni partner
 • deca do 21 godine starosti

Kada se prijavljujete za radnu dozvolu, biće potrebno da popunite sve neophodne detalje o članovima porodice koji vam se pridružuju u Švedskoj i dostavite sledeća dokumenta:

 • važeći pasoš za svakog člana porodice koji se prijavi
 • izvod iz matične knjige rođenih za svu decu koja podnose zahtev
 • venčani list ili potvrda o registrovanom partnerstvu za vas i vašeg supružnika ili vanbračnog partnera

Korak 7: Dobijanje dozvole za rad

Čim vaša radna dozvola bude odobrena, Švedski zavod za migracije, ambasada ili konzulat u kojima ste podneli zahtev, obavestiće vas o odluci. Pored toga, dobićete boravišnu karticu. Po dobijanju obaveštenja o donetoj odluci, možete otputovati direktno u Švedsku, poštujući pravila bezviznog režima, i u što kraćem roku javiti se Švedskom zavodu za migracije u vezi sa izdavanjem boravišne kartice. Prilikom putovanja u Švedsku dobro je da uz sebe imate obaveštenje o odobrenoj radnoj i boravišnoj dozvoli.

 

 

  Korak 8: Dolazak u Švedsku

Kada su vam posao i radna dozvola obezbeđeni, vreme je da isplanirate vaše preseljenje u Švedsku. Kada stignete, dužni ste da se registrujete kod nadležnih organa. Možete pratiti ovu jednostavnu listu obaveza po dolenavedenom redosledu:

U Poreskoj upravi Švedske:

 1. Registrujte se

 

Svako ko živi u Švedskoj mora biti registrovan u Švedskoj poreskoj upravi kako bi bio uveden u sistem kao stanovnik koji plaća porez. Registracija vam takođe omogućava i da glasate u vašoj lokalnoj opštini i garantuje vam uplatu tačnog iznosa poreza i premije osiguranja.

 1. Nabavite lični identifikacioni broj

 

Nakon registracije u Švedskoj poreskoj upravi, dobićete švedski broj socijalnog osiguranja, koji se koristi za identifikaciju u mnogim svakodnevnim situacijama, od plaćanja za robu i usluge do potpisivanja ugovora za stan.

 1. Prijavite se za ličnu kartu

 

Kada dobijete broj socijalnog osiguranja, možete se prijaviti za dobijanje švedske lične karte. Švedska lična karta je osnovni način identifikacije u Švedskoj i neophodna je za svakodnevne aktivnosti kao što su korišćenje kreditne kartice ili podizanje paketa. Nacionalni pasoš se generalno ne prihvata kao legitiman oblik identifikacije.

 

U banci:

 

 1. Otvorite bankovni račun

 

Biće vam potreban švedski bankovni račun da biste mogli da primate platu. Sve švedske banke nude sigurno elektronsko bankarstvo, tako da je bankarstvo putem interneta vrlo popularno u Švedskoj. Banke će vam takođe pomoći da se prijavite za debitne i kreditne kartice, kao i za uspostavljanje usluga kao što je automatsko plaćanje računa. Četiri najveće banke su Nordea, Swedbank, SEB i Handelsbanken.

 1a47c-autocad2bbeograd2bsale

U Švedskoj agenciji za socijalno osiguranje:

 

 1. Registruj se

 

Biti registrovan u Švedskoj znači da ste uključeni u švedski sistem socijalne zaštite i da imate prava na izbor plaćanja osiguranja. Švedska agencija za socijalno osiguranje (Försäkringskassan) određuje iznos polise koju primate, pa morate da se registrujete kod ove agencije kako biste dobili bilo kakve beneficije.

 

Za više informacija o radu u Švedskoj, posetite http://www.sweden.se/work i http://ec.europa.eu/eures

 

Lista profesija za kojima postoji velika potražnja

Zanimanja za kojima postoji velika potražnja u Švedskoj navedena su na listi koja se redovno dopunjava. Ovo znači da, ukoliko vas poslodavac poziva na razgovor za posao u jednoj od dolenavedenih profesija, za radnu dozvolu možete aplicirati iz Švedske umesto da se vratite u domovinu i podnesete zahtev odatle.

Švedski Zavod za migracije, ISSN 1650-2515,  objavljeno 8. septembra 2014. godine.

Više informacija možete naći na internet stranici Zavoda za migracije.

http://www.migrationsverket.se/download/18.67f94264148277f3f98b50/1410947660748/MIGRFS+07+2014.pdf

Alatničari (Verktygsmakare)
Apotekari (Apotekare)
Babice (Barnmorskor)
Betonjeri (Betongarbetare)
Biomedicinski analitičari (Biomedicinska analytiker)
Električar u elektrodistribuciji (Distributionselektriker)
Elektroinženjeri i elektrotehničari (Elingenjörer och eltekniker)
Farmaceutski tehničari (Receptarier)
Fizičari (Fysiker)
Geometri (Lantmätare)
Građevinski inženjeri i tehničari (Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker)
Instruktori vožnje (Trafiklärare)
Inženjeri – brodski (Maskinbefäl, fartyg)
Inženjeri – električna struja (Civilingenjörer, elkraft)
Inženjeri i tehničari – elektronika i teletehnika (Civilingenjörer, ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik)
Inženjeri – geografski informativni sistemi (GIS-ingenjör)
Inženjeri – grejanje, vodoinstalacije i ventilacija (VVS-ingenjörer)
Inženjeri – izgradnja (Civilingenjörer, bygg och anläggning )
Inženjeri u laboratoriji (Laboratorieingenjörer)
Inženjeri mašinstva i mašinski tehničari (Maskiningenjörer och maskintekniker)
Inženjeri – mehanika (Civilingenjörer, maskin)
Inženjeri i tehničari – rudarstva i metalurgije (Civilingenjörer, ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi)
Ispitivači i menadžeri ispitivanja (Testare och testledare)
IT arhitekte (IT-arkitekter)
Komercijalisti (Företagssäljare)
Kontrolori leta (Flygledare)
Kuvari (Kockar)
Lekari (Läkare)
Limari – laka limarija (Tunnplåtslagare)
Limari – teška limarija (Byggnadsplåtslagare)
Medicinski administrativni radnici (Medicinska sekreterare)
Medicinske sestre – gerijatrijske (Geriatriksjuksköterskor)
Medicinske sestre – hirurške (Operationssjuksköterskor)
Medicinske sestre – javno zdravlje (Distriktssjuksköterskor)
Medicinske sestre – opšti smer (Sjuksköterskor – grundutbildade)
Medicinske sestre – pedijatrijske (Barnsjuksköterskor)
Medicinske sestre – rendgenske (Röntgensjuksköterskor)
Medicinske sestre za hitnu medicinsku negu (Sjuksköterskor inom akutsjukvård)
Medicinske sestre za psihijatrijsku negu (Sjuksköterskor, psykiatrisk vård)
Mehaničari kamiona (Lastbilsmekaniker)
Mehaničari motornih vozila (Bilmekaniker)
Moleri (Målare)
Monteri izolacije (Isoleringsmontörer)
Monteri krovnih pokrivača (Takmontörer)
Nastavnici i učitelji u osnovnim školama (Lärare i grundskolans tidigare och senare år)
Nastavnici za estetske i praktične predmete (Lärare i estetiska och praktiska ämnen)
Nastavnici za opšte predmete u srednjim školama (Gymnasielärare i allmänna ämnen)
Nastavnici za predškolski uzrast (Förskollärare)
Nastavnici za stručne predmete u srednjim školama (Gymnasielärare i yrkesämnen)
Operateri mašina za zemljane radove (Anläggningsmaskinförare)
Operateri na motorizovanim šumarskim postrojenjima (Skogsmaskinförare)
Operateri u farmaceutskoj proizvodnji (Processoperatörer, kemisk basindustri)
Pedagozi za osobe sa posebnim potrebama (Specialpedagoger)
Pedagozi za slobodne aktivnosti (Fritidspedagoger)
Pekari, poslastičari i konditori (Bagare/Konditorer)
Postavljači podova (Golvläggare)
Priprema i postavljanje metalnih konstrukcija (Grovplåtslagare)
Programeri softvera i sistema (Mjukvaru- och systemutvecklare)
Psiholozi (Psykologer)
Radnici na izgradnji železnica i puteva (Anläggningsarbetare)
Radnici na kranu (Kranförare)
Rudari (Bergarbetare i gruva)
Savetnici za profesionalno i studijsko usmerenje (Studie- och yrkesvägledare)
Serviseri mašinske opreme (Maskinreparatörer)
Staklorezac (Glasmästare)
Stomatolozi (Tandläkare)
Tehničari automatskog upravljanja (Styr- och reglertekniker)
Tehničari leta (Flygtekniker)
Tehničari u održavanju nekretnina (Fastighetstekniker)
Tehničari za alarme (Larmtekniker)
Telemarketeri (Telefonförsäljare)
Tranžeri mesa (Styckare)
Vodoinstalateri (VVS-montörer)
Zubni higijeničari (Tandhygienister)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORVEŠKA TRAŽI RADNIKE: Plata u proseku 4.500 evra
Kako do bugarskog državljanstva radi lakšeg dobijanja legalnog posla u EU?

Click Here to Leave a Comment Below